Deelnemersgroep - de commissies

De deelnemersgroep heeft - naast het Dagelijks Bestuur - de taken verdeeld over een 3-tal commissies:

 • Strategie en communicatie
 • Productontwikkeling
 • Beheer
met deze organisatiestructuur:

Dagelijks Bestuur

Taken van het Dagelijks Bestuur:

 • Verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de Stichting CORA
 • Voeren van de administratie en zorgen voor financiĆ«le verslaglegging
 • Opstellen de begroting en het jaarverslag
 • Voorzitten en verslaglegging van vergaderingen
Het Dagelijks Bestuur (vanaf 1 april 2016)
 • Gijsbert Mulder

Commissie strategie en communicatie

Taken van de commissie:

 • Onderhouden van contacten in sector en aanpalende instanties
 • De omgeving monitoren op kansen die ontstaan binnen de sector en daarbuiten
 • Uitdragen van het CORA gedachtengoed
Commissieleden:
 • Daan Peeters (voorzitter)
 • Gijsbert Mulder
 • Jan Fock

Commissie productontwikkeling

Taken van de commissie:

 • Het voeren van de regie over de productontwikkeling binnen CORA
 • InitiĆ«ren, bemensen en aansturen van werkgroepen die zich met inhoudelijke thema's bezighouden
 • Bewaken van de roadmap van CORA
 • Bewaken van de samenhang tussen de componenten van de referentiearchitectuur
Commissieleden:
 • Vincent Breuking

Commissie beheer

Taken van de commissie:

 • Beheren van de actuele CORA onderdelen
 • Beantwoorden van vragen uit de sector over toepassing van en interpretatie van de referentiearchitectuur
 • Input leveren voor verdere ontwikkeling van CORA

Commissieleden:

 • Arjen de Vries (voorzitter)
 • Hennie Hoogendoorn