Handige links

Voor de corporatiesector:

Vereniging van woningcorporaties: (AEDES) - www.aedes.nl
Inspectie leefomgeving en tranport (ILT) - Autoriteit Woningcorporaties - www.ilent.nl
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - www.wsw.nl
Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties: (VTW) - www.vtw.nl

Leveranciers voor de corporatiesector:

Zie: Corporatiegids - www.corporatiegids.nl

Gerelateerde websites over informatiearchitecturen:

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur: (NORA) - www.noraonline.nl
Dochters van de NORA-familie - De NORA-familie

Gerelateerde websites over standaarden:

Ketenstandaard Bouw en installatie (voorheen SalesindeBouw en ETIM Nederland) - www.ketenstandaard.nl
Onder de website van het Kadaster: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - BAG
Nederlands Normalisatie instiruut (NEN) - www.nen.nl