Over Corponet en CORA

In 2017 is Vereniging Corponet ontstaan als opvolger van Netwit. Het beheer van de referentiearchitecturen CORA en VERA is ondergebracht bij Corponet.
Vanwege de nauwe samenwerking met leveranciers is VERA echter als separate stichting blijven bestaan.

In 2015 was de gedachte dat de deelnemende corporaties Stichting CORA op te richten.

Door het ontstaan van Corponet is van die plannen afgezien.

In de statuten van de stichting i.o was het doel van CORA als volgt omschreven:

"De Stichting CORA heeft als doel de referentiearchitectuur voor woningcorporaties de ontwikkelen, te beheren, te onderhouden en algemeen beschikbaar te stellen."
(bron: akte van oprichting)