Publicaties

In dit gedeelte vind je alle gepubliceerde versies van de Corporatie Referentie Architectuur.

De eerste versie verscheen in 2008. Dat was de Netwit publicatie "Bedrijfs- en ICT -architectuur". De vrucht van een eerste verkenning door een aantal corporaties naar de toepassing voor een referentiearchitectuur voor de hele sector.

In de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn daarna opeenvolgende versies van de CORA verschenen.

Versie 3.0 verscheen in december 2012 en dat is de laatste versie waarin alle modellen zijn herzien.

In april 2016 is de referentiearchitectuur aangevuld met richtlijnen voor een Bouw Informatie Model (BIM).

Op 5 mei 2017 is CORA versie 3.1 verschenen. In deze versie zijn alleen procesmodel en het producten- en dienstenmodel geactualiseerd.