Skarp portal: toepassing systematiek kengetallen

In CORA wordt een systematiek beschreven voor het beschrijven van kengetallen, zie Hoofdstuk 7 "Focusgebied Prestatiemeting". In VERA 3.0 Bijlage C.2 vind je een meer gedetailleerde uitwerking daarvan.

SKARP hanteert deze systematiek in een webportal. Daar maakt bijvoorbeeld ook ILT/aw gebruik van voor het aanscherpen van de dVi en dPi definities.