Bouw Informatie Model (BIM)

Begin 2015 is onder regie van Aedes de BIM-visie verschenen; Regie over informatie. Het stuk moet corporaties aanzetten om over informatiemanagement na te denken, en BIM in het bijzonder.

Het BIM model is onderdeel van de CORA-referentiearchitectuur.

Klik hier voor meer informatie over BIM.