CORA 3.1 - Proces en Dienstenmodel

Een groep processpecialisten uit de sector heeft het bestaande proces- en dienstenmodel van CORA 3.0 tegen het licht gehouden en herzien. Deze modellen zijn daardoor nu consistenter en actueler dan voorheen.

Let wel: het betreft een gedeeltelijke aanpassing van CORA 3.0. Alle overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven. CORA 3.1 kan worden gezien als een aanvulling en verbetering van CORA 3.0. In volgende versies zal de CORA verder worden uitgebreid. Ontbrekende onderdelen als "Sturende processen" en "Ondersteunende processen" zullen dan aan bod komen.

Klik hier om naar het model te gaan.