De referentiearchitectuur

De referentiearchitectuur voor woningcorporaties bestaat uit verschillende, met elkaar samenhangende modellen.

Deze modellen kunnen helpen om inrichtingskeuzes te maken over de bedrijfsvoering en de informatie-inrichting

De modellen worden vanaf 2019 gepubliceerd in een CORA - WIKI. De WIKI is gebaseerd op de modelleertaal Archimate waardoor de referentiemodellen veel beter kunnen worden onderhouden. Hier en daar worden de modellen ook aangepast. De eerstvolgende versie is daarom CORA 4.0. De CORA WIKI is hier te raadplegen.

samenhang van de modellen