BIM

Begin 2015 is onder regie van Aedes de BIM-visie verschenen; Regie over informatie. Het stuk moet corporaties aanzetten om over informatiemanagement na te denken, en BIM in het bijzonder.

Corporaties worden in toenemende mate aangesproken op efficiency en het verlagen van de bedrijfslasten. Ook is er een toenemende roep om toezicht en transparantie, en vraagt de maatschappij om meer aandacht voor bewoners beleving en duurzaamheid. Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen tot nieuwe informatievraagstukken, waarvoor corporaties antwoorden moeten formuleren. Zo verlopen klantcontacten en facturatiestromen steeds meer digitaal en worden ook in de bouwsector ontwikkel en beheerprocessen meer en meer gedigitaliseerd.

Om efficiƫnt te kunnen opereren zijn betrouwbare en actuele vastgoeddata een belangrijke voorwaarde. Regie over alle informatie van het eigen bezit is cruciaal. Dat kan onder meer door gebruik te maken van het Bouw Informatie Model (BIM).

Naast de visie is er met een groep corporaties gewerkt aan een BIM-leidraad en een BIM-protocol. Die informatie tref je hieronder aan.